Kjøpsvilkår for albillett.no

(Click here for English version)

Tjenesten Albillett leveres av Hastek AS (orgnr. 925 567 752). Informasjon og bilder på hjemmesiden eies av Hastek AS, arrangører og deres partnere, og kan ikke kopieres eller gjenbrukes uten tillatelse. Hastek AS kan nås på publikum@albillett.no, og har adresse Dusavikveien 100, 4007 Stavanger.


PARTENE

Selger er Hastek AS, og betegnes i det følgende som selgeren/vi/oss. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøperen/du/deg.

Når du kjøper billetter på vår side, er det Hastek som selger deg billetten etter avtale med arrangøren. Spørsmål om refusjon og priser kan rettes til oss. Alle priser er oppgitt i norske kroner, og inkluderer billettgebyr og eventuell merverdiavgift. Eventuelle tvister som oppstår som følge av bruk av tjenesten skal løses etter norsk rett.

BYTTING OG REFUSJON

Vi minner om at billettsalg er et unntak i Angrerettloven. Ved vanlig avlysning vil kjøperen ha rett på refusjon av billettprisen. Billettgebyr på 4 NOK per billett + 3,5 % av pålydende refunderes ikke. Som utgangspunkt vil du ikke ha rett på refusjon eller avbestilling i andre tilfeller, med mindre noe annet er spesifisert i arrangementsbeskrivelsen.

Ved avlysning, skal krav om refusjon rettes til Hastek. I tilfeller der du har rett på refusjon, skal den være gjort senest 30 dager etter at du har fremmet ditt krav overfor Hastek.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

BETALING

Betaling skjer ved den valgte betalingsmetode. Betalingstjenester for Vipps leveres av Dintero og deres partnere. Velger du å betale med kort, leveres betalingstjenesten av Stripe. Dintero er den behandlingsansvarlige for data du oppgir i forbindelse med betaling gjennom Vipps, og deres personvernerklæring kan du lese her. Velger du å betale med Stripe, er det Hastek som er den behandlingsansvarlige. Ditt betalingskort trekkes umiddelbart ved billettkjøp.

PERSONVERN

Persondata som samles inn på Albillett-sidene bruker vi for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. I enkelte tilfeller samler vi også inn data for smittesporing. Hvordan disse behandles kan du lese her.

E-postadressen din og telefonnummeret du oppgir når du kjøper billetter slettes fra Albillett sine servere kort tid (senest 2 måneder) etter avholdt arrangement. Navnet ditt og hvilket arrangement du har kjøpt billett til kan lagres i lengre tid. Vi anser det for å være i vår legitime interesse, siden det er nødvendig for at vi skal kunne behandle eventuelle henvendelser fra deg i ettertid.

Arrangøren har tilgang til billettkjøperens fulle navn. E-postadressen og – dersom du oppgir det – telefonnummer, kan vi dele med arrangør i situasjoner der det er nødvendig for å informere om avlyst eller endret arrangement, eller der det har betydning for publikums sikkerhet. Avgjørelsen om å dele data med arrangøren vil være gjenstand for en interesseavveining.

I noen tilfeller krever vi at du oppgir telefonnummeret ditt for å kjøpe billetter. Telefonnummeret ditt kan i disse tilfellene brukes til å sende deg SMS med kode. I situasjoner der arrangøren for eksempel vil begrense antall billetter én person kan kjøpe, kan telefonnummeret ditt brukes til dette.

Vi vil aldri selge din kontaktinformasjon til tredjeparter. Dersom du velger å betale med kort, deles den nødvendige informasjonen med Stripe, som er et amerikansk selskap. Dataoverføringen er regulert av en databehandleravtale mellom Stripe og Hastek, som blant annet inneholder EU-godkjente standardklausuler for dataoverføring til tredjeland utenfor EØS.

Du har rett til å be om innsyn, retting, sletting, begrensning, gjøre innsigelse eller be om en kopi av dine data. Kontakt oss på publikum@albillett.no dersom du har en slik forespørsel. Vi gjør oppmerksom på at vi kan be om at du legitimerer deg før en slik forespørsel besvares.

INFORMASJONSKAPSLER

Albillett bruker svært få informasjonskapsler, ofte kalt cookies, for å levere vår tjeneste. De vi bruker er nødvendige for at tjenesten skal fungere, blant annet for å unngå dobbeltbetalinger. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen kjøp gjennom Albillett. Du kan enkelt endre nettleserens innstillinger for å akseptere informasjonskapsler. Vi bruker ikke cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

LEVERING AV BILLETTER

Vi sender billettene til den e-post-adressen du oppgir. Vær derfor nøye med å skrive e-postadressen korrekt. Om du ikke finner billettene i innboksen bør du sjekke søppelpostmappen. Ta kontakt om du fremdeles ikke finner billettene.